Gestiune Stocuri2018-07-19T07:00:43+00:00

Gestiune stocuri şi achiziţii

POSnet înţelege faptul că sistemul tradiţional de inventariere şi gestiune a stocurilor este consumator de timp, din acest motiv am introdus o soluţie simplă pentru a prelua această sarcină. Sistemul de gestiune vă oferă în timp real acces la informațiile legate de stocuri .

Software POSnet Gestiune Restaurant

Multi-magazie

Sistemul de gestiune oferă posibilitatea definirii mai multor magazii şi gestiuni, astfel puteți avea informații clare asupra stocurilor pe departamente precum Bar, Bucătărie, Magazie Principală etc. Intrările şi recepţia mărfii se pot face direct în gestiunile Bar, Bucătărie sau într-o magazie principală de stocare. Pe baza necesităților de consum, marfa poate fi transferată ulterior către alte gestiuni.

Stoc cantitativ şi valoric

Stocul este reprezentat atât cantitativ, cât şi valoric, pentru fiecare magazie în parte sau pe total unitate. Valoarea stocului este calculată folosind media ponderată a valorii de intrare pentru fiecare produs in parte.

Inventar

Stocul este reprezentat atât cantitativ, cât şi valoric, pentru fiecare magazie în parte sau pe total unitate. Valoarea stocului este calculată folosind media ponderată a valorii de intrare pentru fiecare produs in parte.

Descărcarea gestiunii

Descărcarea gestiunii se face folosind metoda FIFO specifică domeniului de activitate. Folosind această metodă obţinem în timp real costul de producție ale produselor şi determinăm marginea de profit.

Nota de intrare recepţie

Pe baza documentelor de intrare POSnet calculează şi listează in mod automat Nota de intrare recepție pentru mărfuri sau materiale..

Fişa produs

Pentru fiecare produs în parte aplicaţia POS permite raportarea de tip fişă produs pentru o anumită perioadă selectată de utilizator, fiind astfel evidenţiate toate mişcările (intrări, vânzări, consum, pierderi) din acea perioadă.